Werkwijze Therapeutisch behandelplan

Na het maken van een afspraak krijgt u een intakeformulier toegestuurd. Hierin staan vragen over uw klacht(en), medische voorgeschiedenis, algemene symptomen, leefgewoontes etc. Deze lijst wordt tijdens het eerste consult met u besproken. Op deze manier kan ik een goed beeld vormen van uw klachten en uw medische voorgeschiedenis.
Dit intakegesprek is van belang om een goed behandelplan te kunnen maken.

Aan het einde van de eerste afspraak krijgt u een eerste massage. Hierdoor kunt u ervaren hoe de werking van een VoetreflexPlus™ massage kan zijn.

Als u besluit met mij verder te willen, zal ik aan de hand van mijn bevindingen een behandelplan schrijven, welke ik in het volgende consult met u zal bespreken.

Tijdens de vervolgconsulten zal ik altijd eerst met u bespreken hoe het gegaan is na de vorige afspraak.
Het aantal vervolgconsulten is afhankelijk van de conditie van uw lichaam. Regelmatig zal er geëvalueerd worden . Aan de hand van de evaluatie zal de duur en de regelmaat van consulten worden vastgesteld. Over het algemeen zal er na 6 massages een verbetering van uw klachten te bemerken zijn.

Een verwijzing van de (huis-)arts is niet nodig. Wel streef ik naar een goede samenwerking met andere disciplines in de gezondheidszorg. Het advies is dan ook om uw huisarts of specialist op de hoogte te stellen. Ook zal ik u, waar nodig, doorverwijzen naar andere disciplines.

Hier kunt u meer lezen over:

Algemene voorwaarden praktijk Natascha van Schie
Privacybeleid