Privacybeleid

Privacy beleid

Voor een goede massage is het noodzakelijk dat ik als uw therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en massages. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw massage noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Ik waarborg uw privacy. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik zal de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) waarborgen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Er is een ruim aanbod van zorgverzekeraars die een vergoeding bieden voor (voet) reflexzonetherapie. Elke zorgverzekeraar hanteert andere voorwaarden, afhankelijk van de polis voorwaarden worden de behandelingen volledig of gedeeltelijk vergoed, soms met een maximum bedrag per jaar.

Op de zorgnota die u ontvangt staan daarom de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar, indien uw zorgverzekeraar dit (deels) vergoed.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling en declaratienummer
  • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘201901Voetreflex behandeling’
  • De kosten van het consult

Algemeen privacy beleid

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.