Nieuws

Reflexologie en ontspanning bij patiënten met kanker

28 september 2020

Behandelingen met voetreflexologie en ontspanningstechnieken hebben gunstige effecten op de kwaliteit van leven van patiënten met kanker en op de mate van pijn, angst en depressie die zij ervaren, zo blijkt uit dit onderzoek van de University of West Attica, gepubliceerd in The Journal of Alternative and Complementary Medicine. De effecten van reflexologie bleken op bijna alle vlakken groter dan die van ontspanning.

In de gerandomiseerde, gecontroleerde, vergelijkende studie werden 88 patiënten uit een polikliniek voor palliatieve zorg willekeurig verdeeld in twee gelijke groepen: een reflexologie- en ontspanningsgroep. Beide groepen ontvingen zes weken lang wekelijks een sessie van een half uur. Bij de voetreflexologie werden alle reflexpunten volgens de Bayly-methode behandeld. Tijdens de ontspanningssessie deden de patiënten ademhalings-, spierontspannings- en visualisatie-oefeningen volgens de ontspanningsmethode van Benson.

De effecten van de reflexologie en ontspanning op pijn, angst en depressie en kwaliteit van leven werd gemeten op drie momenten: voor de interventie, na vier weken en na zes weken. Alhoewel beide groepen een statistisch significante afname rapporteerden in angst en depressie, bleek bij de reflexologiegroep de vermindering significant groter dan bij de ontspanningsgroep. Tevens ervoer de reflexologiegroep een significant grotere verbetering in de kwaliteit van leven. Ook bleek reflexologie een groter effect te hebben op het omgaan met pijn dan ontspanning.

De onderzoekers concluderen dat deze studie aantoont dat integratie van complementaire therapieën patiënten op een relatief betaalbare manier kan helpen zich beter te voelen en de kwaliteit van leven te vergroten. Ze opperen dat meer vergelijkende studies nodig zijn om een breed scala aan effectieve, wetenschappelijk onderzochte complementaire therapieën aan te kunnen bieden aan patiënten met kanker.

Bronvermelding:
Mantoudi, A. et al., Complementary Therapies for Patients with Cancer: Reflexology and Relaxation in Integrative Palliative Care. A Randomized Controlled Comparative Study, The Journal of Alternative and Complementary Medicine, volume 26, issue 9, 11 sep 2020, 792-798

Voetreflexmassage vermindert bijwerkingen chemotherapie

29 oktober 2019
Patiënten die chemotherapie ondergaan willen zelf vaak weten wat ze kunnen doen om hun gezondheid te ondersteunen gedurende de behandeling. In het Universiteitsziekenhuis van Seoul in Zuid-Korea wordt daarom al enige tijd aan vrouwen die chemotherapie ondergaan geleerd hoe ze hun voeten zelf met een aroma-olie kunnen masseren. Deze zelf-massage lijkt perifere neuropathie, een bijwerking van de chemotherapie, te verminderen.

Onlangs hebben zij de effecten van deze behandeling onderzocht en gepubliceerd in het European Journal of Oncology and Nursing. De onderzoekers spreken over een voetreflexologische behandeling, maar het lijkt hier te gaan om een (drukpunt) voetmassage met aromatische olie.

Vrouwen die met chemotherapie werden behandeld voor een vorm van gynaecologische kanker ontvingen instructie hoe ze thuis hun voeten konden behandelen. De behandeling is erop gericht om de neuropathie in de voeten te verminderen, troost te geven bij angst en onrust en de voeten enigszins te verwarmen omdat de vrouwen gedurende een kuur vaak ijskoude voeten hebben.

In de studieopzet werden 32 vrouwen die aromavoetmassage toepasten, vergeleken met 31 vrouwen die geen instructie voor voetmassage hadden gekregen (deze groep ontving die instructie wel, maar pas na 6 weken- na het einde van de studie). Zelf toegepaste aroma voetmassage, dagelijks uitgevoerd gedurende zes weken, verminderde de perifere neuropathie, verhoogde de temperatuur van de voeten en verminderde gevoelens van depressie en angst op significante wijze ten opzichte van de controlegroep.

Bron: Noh GO, Park KS Effects of aroma self-foot reflexology on peripheral neuropathy, peripheral skin temperature, anxiety, and depression in gynaecologic cancer patients undergoing chemotherapy: A randomised controlled trial. Eur J Oncol Nurs. 2019 Oct;42:82-89. doi: 10.1016/j.ejon.2019.08.007. Epub 2019 Aug 23.

Maakt een slapeloze nacht ons gevoeliger voor pijn?

Dit kleinschalige onderzoek bevestigt de resultaten van voorgaand gelijkwaardig onderzoek.
Te weinig slaap en onderbroken nachten maakt ons gevoeliger voor pijn. De wisselwerking tussen slecht slapen door pijn en (de verergering van) pijn door slecht slapen moet verder onderzocht worden.

5 manieren om pijn te verlichten

Bij een ongeneeslijke ziekte is pijn een van de meest gevreesde klachten.
Behalve medicatie zijn er andere manieren die helpen om de pijn te verlichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *