Chronische pijn

“Pijn is een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging” (International  Association for the Study of Pain (IASP)).

Er kunnen verschillende soorten pijn onderscheiden worden.

  • Acute pijn ontstaat bij plotseling letsel, zoals bij een injectie, operatie, ongeval etc.
  • Chronische pijn is pijn die langer duurt dan de verwachte tijd voor herstel na beschadiging of ziekte. Deze klachten kunnen grote invloed hebben op iemands leven. In Nederland lijden meer dan  2 miljoen mensen aan chronische pijn. Bij maar liefst 4 van de 5 patiënten met chronische pijn is er geen aanwijsbare onderliggende aandoening meer: het zenuwstelsel heeft zich zo op de pijn ingesteld dat deze nog steeds aanwezig is, zelfs als de onderliggende oorzaak is verholpen.

Bij pijn heeft een behandeling die zich richt op de oorzaak de voorkeur.
Het is dus van groot belang dat u eerst door de huisarts/behandelend arts laat vaststellen wat de oorzaak is van de pijn en u de voorgestelde behandeling doorloopt.

Wat kan VoetreflexPlus™  voor u betekenen:

Massage zorgt voor een verminderde overdacht van pijnsignalen (Melzack en Wall) en heeft een lokaal effect t.g.v. ontspanning en verbeterde doorbloeding. Hierdoor daalt het hartritme, de ademhaling en de bloeddruk. Dit heeft een positief effect op de pijnklachten (Wilkinson, 1999).
Massage van de reflexzones kan vermindering van pijn geven in de corresponderende delen van het lichaam.
Ook komen er lichaamseigen pijnstillers (endorfine) vrij. Deze endorfine zorgt, via de invloed die ze hebben op het centrale zenuwstelsel, ervoor dat de pijnprikkels minder doorgegeven wordten aan de hersenen op het niveau van het ruggenmerg. Tevens hebben zij invloed op de verwerking van het pijnsignaal in de hersenen, zowel in de hersenschors als op het limbische systeem.

De Chinese Traditionele geneeskunde beschouwd pijn als stagnatie van de stroom van Qi en bloed. Door het masseren van de bijbehorende meridianen kan de pijn verminderd worden.