Algemene voorwaarden

 • Wanneer de cliënt een afspraak maakt bij Natascha van Schie, stemt de cliënt in met de algemene voorwaarden zoals deze op de website staan vermeld.
 • VoetreflexPlus™ massages zijn nooit ter vervanging van reguliere zorg.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne vind ik erg belangrijk en verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Tijdens een eerste afspraak zal voorafgaand aan de massage de cliënt een aantal vragen worden gesteld met betrekking tot de gezondheid, gezondheidservaringen en verwachtingen van de massage. De cliënt verplicht zich middels het intakeformulier relevante informatie te verstrekken. Voor u betekent het dat u niet met opzet gegevens achterhoudt.
 • Eventueel medicijngebruik dient de cliënt door te geven.
 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 • Door Natascha van Schie worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage en kan ik de cliënt adviseren naar de huisarts of behandelend specialist te gaan.
 • Bij medische klachten dient de cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen voordat hij/zij een massage ondergaat.
 • Alle informatie die de cliënt tijdens het intakegesprek en de massage aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Bij overmacht of ziekte zal Natascha van Schie de cliënt zo spoedig mogelijk informeren.
 • Na de massage ontvangt u een factuur, die u direct contant of via een betaalverzoek dient te voldoen.
 • Mochten er zich omstandigheden voordoen in uw gezondheid die u niet vertrouwt, dan is het altijd van belang om contact op te nemen met uw huisarts. Als ik iets niet vertrouw, zal ik u adviseren dit te doen.
 • Praktijk Natascha van Schie is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na de behandeling.
 • Als u als cliënt de praktijk van Natascha van Schie bezoekt, ga ik ervan uit dat u het privacy beleid kent en daarmee akkoord gaat. Vindt u het fijn om dit schriftelijk vast te leggen is dat uiteraard mogelijk. U kunt dit in een verzoek aan de therapeut voorleggen.
 • Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG en RBCZ, voor klacht- en tuchtrecht bij TCZ en SCAG.
  Het is belangrijk onvrede of een klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u via de volgende link informatie vinden: https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html